Styret

Nina  Bigum Udnesseter (bilde øverst) er styreleder. Nina er fra Skedsmo.

Cathrine Bergan, (bilde nummer 2 ovenfra) er nestleder. Cathrine er fra Oslo.

Linda Hellingsæther (bildet i midten) er kasserer. Linda er fra Fredrikstad. 

Ragnhild Haukeland (bildet nrummer 2 fra venstre) er sektretær og redaktør sammen med Therese. Ragnhild kommer fra Ulvik og bor og jobber i Bergen. 

Therese Wilhelmsen Sund (bilde lengst til venstre) er sektretær og redaktør sammen med Ragnhild. Therese kommer fra Rælingen og jobber i Lillestrøm. 

Vi ønsker oss et styre sammensatt av medlemmer fra hele vårt langstrakte land. Utgifter til styremøter og aktiviteter blir dekket. Hvis du skulle ønske å sitte i styret så ta kontakt med Nina ninambu@gmail.com


Juryen for litteraturprisen består av Cathrine Bergan, Nina Bigum Udnesseter og Anke Lillehauge