Bli medlem i skolebibliotekarforeningen! 

Bidra til et godt skolebibliotek for alle elever i norsk skole. 

Meld deg inn i dag. Årskontingent kun 300,-

 

Velkommen som medlem i skolebibliotekarforeningen. Vi ønsker å styrke skolebibliotekets plass i skolen. Skolebiblioteket skal være en del av skolens pedagogiske planer.  I de store internasjonale undersøkelsene som PIRLS og PISA ser forskerne at barn og unge som skårer høyt på disse testene leser mye på fritiden sin. Skolebiblioteket er viktig for gode leseopplevelser, utforskning og læring. Alle barn og unge i Norge bør få samme tilbud på skolene sine.

 I medlemsbladet vårt skriver vi om aktuelle ting som skjer rundt i skolebibliotek Norge. Der kan du få tips og ideer. Vi står sterkere sammen, og vi jobber for gode skolebibliotek i hele landet.

Vennlig hilsen Nina Bigum Udnesseter, leder i Skolebibliotekarforeningen.