Om oss

Kontaktinformasjon

Skolebibliotekarforeningen i Norge

E-post: ninambu@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/Skolebibliotekarforeningen-i-Norge-162340033796570/?epa=SEARCH_BOX

Sende inn forslag til medlemsbladet:

E-post: mhdok71@gmail.com