Foreningens formål og arbeidsoppgaver

Skolebibliotekarforeningen i Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1978. Foreningen arbeider for å styrke skolebibliotekets plass i grunnskolen og den videregående skolen, som pedagogisk redskap, miljøskapende faktor og formidler av litteratur til fritidslesing.

Vi sprer informasjon om hva som rører seg i skolebibliotekverden via vårt medlemsblad, vår nettside og vår Facebookside. Samtidig er vi med på å øke trykket opp mot myndighetene for å gi skolebiblioteket den plassen i barn og ungdoms leseopplæring og skolens pedagogikk som det fortjener.

Vi holder oss løpende informert om hva som rører seg i saker tilknyttet skolebibliotek, og førsøker i alle sammenhenger å gjøre foreningens syn gjeldende.

Vi ønsker å drive påtrykk på aktuelle organisasjoner og instanser for å bedre arbeidsforhold for den skolebibliotekansvarlige. Målet er at alle skoler skal ha en funksjonsstilling som bibliotekansvarlig.

Vi deltar i nasjonale og regionale nettverk og i aktuelle samarbeidsfora som omhandler Skolebibliotek.

Vi ønsker å være en forening som støtter opp og hjelper til med å gi råd og gode argumenter for utvikling av skolebiblioteket. Alle skoler bør ha et budsjett for innkjøp av nye bøker!