Nasjonal skolebibliotek-konferanse i Kristiansand i mai 2024

Skolebibliotekarforeningen var med på å planlegge, organisere og gjennomføre skolebibliotekkonferansen.

Nina Bigum Udnesseter (leder) var konferansier sammen med Ingeborg E. Fredwall (UiA). Nina var også med og ledet festmiddagen på kvelden. Cahtrine Bergan (nestleder) hadde et innlegg sammen med Ingeborg (UiA) om skolebiblioteket som læringsarena og dets rolle i det psykososiale miljøet. I tillegg var Cathrine med i paneldebatten om skolebibliotekenes vei videre.

Begge dagene under konferansen hadde Skolebibliotekforeningen en stand der folk kunne prate med oss om arbeidet til foreningen og om skolebibliotekene i Norge. Vi hadde også en konkurranse der en av Skolebibliotekarforeningens medlemmer gjettet hvilket bok som var inni en pakke, og hun fikk med seg en bokpremie til sitt skolebibliotek. Vi kåret også vinneren av konkurransen vi hadde i forrige nyhetsbrev.

I Kristiansand hadde vi styremøte for å planlegge oppgaver og strategier videre i vårt arbeid for skolebibliotekene i Norge.  

Møte med kunnskapsministeren februar 2024 

8.februar 2024 hadde representanter fra Skolebibliotekarforeningen, Aksjon Skolebibliotek, NBF skole og UiA møte med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Møtet handlet om viktigheten av skolebibliotek og et skjerpet lovverk. 

Siste nytt

2023

Årets litteraturpris fra

Skolebibliotekarforeningen

gikk til Heidi Linde.

Vi gratulerer!


Bokkafè på Tæruddalen ungdomsskole

Kanskje dette kan være noe for ditt skolebibliotek? :)

Innlegget er skrevet av Anke Wiesenack Lillehauge og Marianne Borthen

Tæruddalen ungdomsskole ligger i Lillestrøm kommune. Det er en skole med 480 elever fordelt på 6 paralleller på hvert trinn. Tidligere har jeg gjennomført bokkafè for 8. trinn med presentasjon av bøker i ulike sjangre. Jeg fikk inspirasjon fra Teaching Funtastic, og noe av materielle vi har brukt har jeg hentet fra https://teachingfuntastic.no/product/bokcafe/. Vi har vært så heldig at skolen har fått tildelt kulturfondbøker av Norsk kulturråd. I tillegg har vi dette skoleåret fått tildelt midler til et pilotprosjekt på 9. trinn som vi har kalt «Make the Teens read again». I den forbindelse så gjennomførte vi i år en bokkafè med for å presentere kulturfondbøkene for elevene som er med i pilotprosjektet. Tanken er at elevene som er med i prosjektet skal presentere bøker på ulike digitale arenaer for resten av elevene på Tæruddalen. Det var derfor viktig at elevene skulle bli inspirert til å lese disse bøkene. Elevene ble på forhånd delt inn i grupper der de fikk vite at de var på ulike bord. De kom inn på skolebiblioteket sin bokkafè, der var det dempet belysning og rolig bakgrunnsmusikk når elevene kom inn. Bord var ferdig dekket med rutete brikker og ved bordet var det også lagt ved en bokmeny. Det var satt ut et rikt utvalg av kulturfondbøker på hvert bord. Elevene ble vist til riktig bord av en vertinne/skolebibliotekar. Når elevene hadde falt til ro, så ble det forklart at elevene skulle velge seg hver sin bok fra bordet, de skulle se på forsiden og lese litt på baksiden. Når alle hadde funnet seg en bok fikk elevene 7 minutter til å lese fra starten av boka. De fikk etterpå i oppgave å bruke noen minutter til å skrive litt om boka i bokmenyen. Det ble servert te og kjeks til elevene, og mens de spiste kjeks og drakk te, så skulle elevene presentere boka de leste til de andre rundt bordet. De ble ikke bare kjent med boka de selv hadde lest, men også bøkene til 3-4 andre elever. Det ble 3 runder der elevene valgte seg en ny bok, leste i 7 minutter, skrev litt om inntrykket av boka som de så presenterte for de andre medelevene rundt bordet. På slutten fikk elevene utdelt en lapp der de kunne bestille bøker de ønsket å lese. De fleste fant seg en bok fra kulturfondbøkene som de skulle lese videre i norsktimen og lage en bokpresentasjon av senere.

Skolebibliotekstandard for Osloskolen

Denne høsten ble en skolebibliotekstandard og en kvalitetsutviklingsplan for Osloskolen lansert. Nestleder i SiN, Cathrine Bergan, er fagansvarlig i dette arbeidet. Målet med Standarden og Kvalitetsutviklingsplanen er et mer likeverdig skolebibliotektilbud til Osloskolens elever.

Kvalitetsutviklingsplanen beskriver kvalitetene ved et velfungerende skolebibliotek, og den beskriver mål og strategier for å oppnå denne kvaliteten. Standarden skal hjelpe skolen med å nå målene. Den er en slags bruksplan, et verktøy som skal vise vei slik at skolen har noe å strekke seg etter i arbeidet med å utvikle skolebiblioteket.

I Kvalitetsutviklingsplanen er det beskrevet hvordan velfungerende skolebibliotek støtter leseopplæring og lesingen. Gode skolebibliotek er uunnværlige i arbeidet med dybdelæring, elevaktive læringsformer og utforskende arbeid som er viktig i LK20. Og sist men ikke minst viktigheten av skolebiblioteket som en psykososial arena.

Standarden er ledet ut av kvalitetsutviklingsplanen. I denne er de viktigste punktene lettfattelig listet opp. Standarden sier noe om hvilken betydning skolebiblioteket skal ha i skolehverdagen, og ikke minst om hvem som har ansvar. Det er delt inn i tre ansvarsområder: Rektor - Skolebibliotekar - Lærer. Slik blir det lett å finne ut av hvilke rolle og ansvar man har i arbeidet med å få skolebiblioteket tett integrert i skolehverdagen og undervisningen. Det jobbes nå med en skolebibliotekstandard for de videregående skolene i Oslo.

Les planene her. https://www.skolebibliotek.no/wp-content/uploads/2020/09/Skolebibliotek_kvalitetsplan2020.pdf

Årets litteraturpris 2021 fra Skolebibliotekarforeningen går til Ingeborg Arvola for hennes barne- og ungdomsbøker.
Vi gratulerer!

Prisutdelingen blir i Fredrikstad 03.09.21

Her kan du lese juryens begrunnelse for årets litteraturpris:

https://skolebibliotekarforeningen-i-norge.webnode.com/2021/

Nytt skolebibliotek på Nordnes skole

Nordnes skole er en gammel sentrumsskole i Bergen fra 1903. Skolen har en historie med en samling av bøker i alle fall tilbake til 1950-tallet. Dette var i et rom på skolen som ble kalt for «Lesestuen». Etter dette har biblioteket blitt flyttet flere ganger, men det var i mange år på en sentral plassering på huset i tilknytning til datarommet. I denne perioden ble biblioteket kalt for «Hjerterommet». På 1990-tallet en gang bestemte Bergen kommune seg for å satse på skolebibliotek og da fikk vår skole tildelt tre timer til skolebibliotek. Det ble da også opprettet et kortsystem til utlån av bøker.

På slutten av 1990-tallet og frem til 2019 var det Annlaug Hatten som hadde ansvar for skolebiblioteket. Hun har gjort en god jobb slik at vi har hatt et velholdt og flott skolebibliotek med en stor samling bøker og veldig god utlånsstatistikk. I mange år har vi også hatt leseaksjon hver januar, da utlånet av bøker er ekstra stort og det leses veldig mye på huset.

Rektor Sissel Karin Magnussen er opptatt av viktigheten av et sentralt plassert og velholdt skolebibliotek. Da vi skulle ut av bygget i tre år, for å rehabilitere hele skolen, var hun også opptatt av at vi skulle komme tilbake til et nytt og flott bibliotek.

Da jeg, Ragnhild Haukeland, startet som skolebibliotekar i januar 2020, fikk jeg være med i prosessen med å planlegge et nytt skolebibliotek. Jeg holdt og holder på med en bachelorgrad i skolebibliotekskunnskap, og brukte ideer til planleggingen fra pensumlitteratur, skolebiblioteksgrupper på sosiale medier og besøk på skolebibliotek og offentlige bibliotek. Jeg var også heldig som fikk være med i byggmøter med interiørarkitekter, ledelse og flere andre i prosessen med å legge planer for det nye biblioteket. Her fikk vi tegnet inn møblement, klippet ut bilder av møbler vi ønsket og snakket om fargevalg. Jeg sendte også flere ideer på epost til interiørarkitekt i etterkant.

I mars 2020, da koronaen stengte ned deler av landet i tillegg til skolen vår, valgte vi også å stenge våre to midlertidige skolebibliotek på våre to avlastningskoler (1.-4. var i et skolebygg og 5.-7. i et annet). I perioden fram mot sommeren brukte jeg mine fem bibliotekstimer på å kassere massevis av bøker, sortere all skjønnlitteraturen etter tema og pakke ned alt i kasser.

Det var en veldig spennende tid da vi fikk flytte inn i det nye skolebygget på Nordnes i august 2020. Vi hadde bare sett noen få bilder fra innsiden av bygget. Jeg var ekstra spent på skolebiblioteket, og det var mye som svarte til forventningene. Det var lyst og fint med ruvende trær utenfor vinduene. Bokhyllene i eik var høye og flotte med sine 2.5 meter opp mot taket. Det var nesten som de gledet seg til å bli fylt med bøker. Lesehulene i veggen romslige og fine med plass til 1-2 barn i hver av dem. I tillegg var det også en lesehems med to etasjer og plass til minst seks barn og en stor sofa midt i rommet med bokhyller rundt. Ellers har vi også fått mange sitteplasser i form av en god lenestol, stoler og bord og mange småpuffer som kan flyttes. Noen mangler var det, som oppslagstavler, projektor og lerret, men det er snart på vei.

Fra august til november brukte vi tiden flittig. Det var jeg, May Elin (som også er lære og har to timer på biblioteket), en annen lærer som brukte noe møtetid, fire elevassistenter fra 7.trinn og en fagarbeider som har noen timer til å rydde på biblioteket hver fredag. Vi pakket ut bøker fra alle kassene, kasserte enda flere bøker, merket alle skjønnlitterære bøker med små klistrelapper, pyntet, klargjorde mange nye bøker, lagde utstillinger og et eget bærekraftsbibliotek. Vi fikk også kjøpt inn flere spill, en lesesjiraff og enda flere lesebamser til biblioteket vårt.

12.november 2020 satte vi som mål for å gjennomføre åpningen av skolebiblioteket. Vi hadde tidligere hatt en markering for åpning av selve skolen, men vi rakk ikke å bli ferdige til da. Vi var opptatt av at alt skulle være klart når biblioteket vårt skulle åpne. Jeg hyret inn forfatter Vegard Markhus til å være med på åpningen. Han er veldig allsidig, som forfatter, lærer og musiker. Markhus skriver morsomme bildebøker som kan fungere godt for både små og store. På grunn av koronasituasjonen var det ikke aktuelt for ham å ha høytlesing og konsert for hele skolen, derfor valgte vi at han heller skulle lese inn en digital bok. Vi var heldige, for han leste inn to bøker til oss: «Det runde problemet» og «Timothy mister seg sjølv». Disse la han inn på Youtube-videoer med egne lenker som lærerne kunne finne frem selv når det passet.

På åpningsdagen kom alle klassetrinnene (med tilhørende spesialelever) inn på skolebiblioteket, i hver sine kohorter. Alle fikk 15 minutter der med en liten tale fra meg, noen ord fra rektor og noen ord og en morsom sang fra Vegard Markhus. Mange av elevene hadde gledet seg lenge, og de yngste klarte nesten ikke sitte stille, for de gledet seg sånn til å gå rundt og se på biblioteket. De fikk ikke så mye tid denne dagen, men framover får hvert klassetrinn sin dag annenhver uke der de kan bruke biblioteket så mye de vil. Det gleder elevene seg mye til, og jeg har fått mange tilbakemeldinger på hvor gøy det var med åpningen og hvor mye de gleder seg til å lese på biblioteket. Flere elever har kommet med ønsker om bøker de ønsker å lese og bestille inn flere av.

Både Vegard Markhus og flere andre har kommentert at dette må være et av de fineste skolebibliotekene i Bergen og kanskje i landet vårt. Jeg er helt enig om vet jeg er heldig som får jobbe på et så flott skolebibliotek med en ledelse på skolen som vektlegger viktigheten av «Hjerterommet» vårt.

Hilsen Ragnhild Haukeland,

Skolebibliotekar, lærer og spesialpedagog

På Nordnes skole i Bergen.